Pharmann

Procedury medycyny estetycznej

Procedury medycyny estetycznej

Czym jest procedura? Czym zabieg? A czym metoda?

procedura medycyny estetycznej

Takie rozróżnienie jest dość istotne by zrozumieć ideę medycyny estetycznej, która bazuje na małoinwazyjnych metodach, które składają się na procedurę.

Procedura w ujęciu kosmetologicznym, to ustalony sposób przeprowadzenia czynności, mający określony cel. [1] Czym różni się procedura medyczna od kosmetologicznej? Kiedy mamy do czynienia z procedurą medycyny estetycznej? Te rozróżnienie definiuje prawo. Zgodnie z nim procedurę medyczną wyróżniamy dzięki 3 kryteriom:

  • musi być przeprowadzona w celu leczniczym;
  • realizowana w warunkach infrastruktury zdrowotnej;
  • wykorzystane muszą być do niego produkty lecznicze bądź wyroby medyczne.[2]

Procedury medyczne muszą być przeprowadzane przez lekarza bądź personel medyczny. Dlatego istotne jest, aby zabieg medycyny estetycznej był wykonywany przez lekarza i po konsultacji z nim.

Oznacza to, że laseroterapia jest metodą. Natomiast procedurą będzie zbiór czynności związanych z jej zastosowaniem u pacjenta, na przykład: w celu usunięcia widoczności blizn.

Dlaczego to nie zabieg? W polskim prawie, nie ma wciąż definicji legalnej (czyli zawartej w akcie prawnym) zabiegu. Wiemy jedynie, że zabieg, to rodzaj czynności medycznej służącej diagnozowaniu, profilaktyce, a przede wszystkim leczeniu pacjenta. Medycyna estetyczna nie jest ukierunkowana w celu leczenia chorób a bardziej profilaktyce bądź korekcie. Dlatego mimo szeroko przyjętego pojęcia zabieg medycyny estetycznej prawidłowym sformułowaniem jest procedura medycyny estetycznej.

[1] EN ISO 9000:2015 pkt 3.4.5

[2] Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U.2021.1285, art. 5 pkt 42

Skutki uboczne procedur medycyny estetycznej

Wykonując procedury medycyny estetycznej chcemy poprawy naszego wyglądu. Jednak ten pożądany efekt nie jest widoczny bezpośrednio po wykonaniu zabiegu. W zależności od zastosowanej metody mogą wystąpić działania uboczne, takie jak obrzęki, siniaki, ból, zwiększona wrażliwość czy podrażnienie. Nie należy się ich obawiać. Są one naturalnym elementem gojenia i odbudowy skóry. Natomiast w dzisiejszych czas pacjent nie jest skazany na to by odczuwać dyskomfort związany z procesem regeneracji. Istnieją kosmeceutyki pozabiegowe mające na celu przyspieszyć proces regeneracji i załagodzić objawy uboczne mu towarzyszące. Firma Pharmann stworzyła specjalistyczną serię produktów pozabiegowych dedykowanych pielęgnacji skóry pacjenta (zobacz więcej).

Natomiast należy pamiętać, że:

  1. Efekty uboczne mogą, ale nie muszą wystąpić. Zależy to od naszego organizmu. 
  2. Skutki uboczne to nie to samo co powikłania, które są wynikiem źle przeprowadzonego zabiegu.

Zabiegi medycyny estetycznej są procedurami z przerwaniem ciągłości skóry i jak każdy zabieg medyczny wiążą się z ryzykiem wystąpienia powikłań. Dlatego powinny być wykonywane tylko przez przeszkolonych lekarzy, którzy mają wiedzę i możliwości zadziałania w razie powikłań.

Przeczytaj więcej na temat bezpieczeństwa zabiegów medycyny estetycznej (zobacz więcej).

Koszyk0

Koszyk

error: Content is protected !!
Call Now Button